DEMCO EPOX 140 UV

Solventsiz Şeffaf UV Dayanıklı Epoksi,

TEKNİK ÖZELLİKLER
Bileşen sayısı 2
Karışım Oranı A/B
(ağırlıkça) 70 / 30
Karışım Yoğunluğu ( g/cm3, 20°C ) ( TS EN ISO 2811-1 ) 1,10 ± 0,10
Karışım Ömrü ( dak., 23°C, 100 ml ) ( DIN 16945 ) 35 – 55
Karışım Viskozitesi( mPas, 25°C ) ( EN ISO 3219 ) 300 – 500
Kuruma Süresi ( 23°C ) ( TS 4317 )
Dokunma (Saat) 8 -10
Tam Sertleşme (Hafta) 1
KİMYASAL DAYANIM
ÇÖZELTİLER DAYANIM
Sülfirik Asit ( H2SO4 ) (% 10) 2 – 3
Sülfirik Asit ( H2SO4 ) (% 20) 2 – 3
Hidroklorik Asit ( HCl ) (% 10) 2 – 3
Hidroklorik Asit ( HCl ) (% 20) 2
Nitrik Asit ( HNO3 ) (% 10) 2 – 3
Asetik Asit ( CH3COOH ) (% 10) 2
Ksilen 1 – 2
Etil Alkol    2
Solvent naf 2
Sodyum Hidroksit(NAOH)(%20) 3